Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017 | Sun Grand City Ancora

Tính đến giữa tháng 10/2017, tiến độ thi công dự án Sun Group Lương Yên - Sun Grand City Ancora do chủ đầu tư Sun Group đầu tư xây dựng tại số 3 Lương Yên đã thi công đến tầng 11 và đang chuẩn bị thi công lên sàn tầng 12. Đơn vị thi công Delta luôn cố gắng hoàn thành những mục tiêu đề ra và đã vượt cả tiến độ thi công dự án. Với tâm huyết của mình, tập đoàn Sun Group cùng với đơn vị thi công Delta luôn phối hợp sao cho dự án bàn giao đúng tiến độ thi công bàn giao khách hàng vào cuối năm 2018.
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017


TIẾN ĐỘ THI CÔNG SUN GROUP LƯƠNG YÊN THÁNG 9/2017


Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017

Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017

Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017

Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên tháng 10/2017