Tiến độ thi công Sun Grand City Ancora tháng 9/2018 | Sun Group số 3 Lương Yên

Tính đến đầu tháng 9/2018, tiến độ thi công Sun Grand City Ancora (Sun Group số 3 Lương Yên) vẫn luôn đạt được tiến độ đề ra của chủ đầu tư cùng với nhà thầu thi công. Đảm bảo công trình hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2018, hiện nay các hạng mục cuối cùng đang dần hoàn thiện một cách nhanh chóng nhất.
Tiến độ thi công Sun Grand City Ancora tháng 9/2018


TIẾN ĐỘ THI CÔNG SUN GRAND CITY ANCROA THÁNG 9/2018


Chúng tôi cập nhật hình ảnh tiến độ thi công dự án Sun Grand City Anocra (Sun Group Lương Yên) nằm tại số 3 Lương Yên đến tháng 9/2018 mới nhất.
Tiến độ thi công Sun Grand City Ancora tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Grand City Ancora tháng 9/2018

Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên Tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên Tháng 9/2018

Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên Tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Group Lương Yên Tháng 9/2018

Tiến độ thi công Sun Group Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Group Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018

Tiến độ thi công Sun Group Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Group Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018

Tiến độ thi công Sun Group Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018
Tiến độ thi công Sun Grand City Ancora Số 3 Lương Yên Tháng 9/2018

Key: tiến độ thi công sun group lương yên, tiến độ thi công dự án số 3 lương yên, tiến độ thi công sun grand city ancora, tiến độ thi công ancora lương yên